Във връзка с наближаващия празник 24 май в Детския отдел на РБ „Проф. Боян Пенев” началният педагог Сийка Маринова проведе иновативен урок под формата на състезание на тема: „Знаете ли български?“, съобщи Валентина Колева от институцията.
Нейните възпитаници от II а клас към ОУ „Ив. С. Тургенев”
бяха разделени на два отбора – „Многознайко“ с капитан Алейна Ферхатова и „Любознайко“ с капитан Айтунч Айдънов.
По време на оспорваното състезание отговаряха на въпроси от българската граматика и литература. Показаха умения за работа в екип – сглобяваха пъзел, отгатваха коя пословица ще се получи и илюстрацията от коя приказка е.
Сийка Маринова сподели своите отлични впечатления от работата тази година по проекта „Четяща гъсеничка“. Той е стартиран в деня на християнското семейство, с цел подобряване на четивната техника на децата и включването на семейството в общия процес.
С огромно удовлетворение Маринова използва момента да благодари за подкрепата на родителите, както и на ръководството на учебното заведение за подсигурените награди. Най-много четящите деца Каан Севгин, Берен Акиф, Ниляй Орхан, Веселина Калоянова, Даниел Теодоров, Алейна Ферхатова, Симге Шюкриева получиха грамоти и книжка с пожелания за още нови успехи.