Учениците от сборна паралелка III-IV клас от ОУ „Христо Ботев” – с. Острово се включиха в теоретично-практическо занятие по Програмата „Детско полицейско управление“, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Урокът се състоя на 23 октомври в учебното заведение, а темата бе: „Полицаи. Пътни полицаи“. Целта на занятието е децата да направят разлика между полицай и пътен полицай чрез разясняване на основните дейности и отличителните знаци на двата вида служители. С поставени задачи учениците разбраха, че пътните полицаи имат допълнителни задължения за осигуряване безопасността на движението. Как да различават униформата на пътните полицаи, кои са атрибутите, с които си служат и защо се ползват научиха участниците в Детското полицейско управление.

Запознаха се и с оборудването на полицаите, помощните средства и патрулния автомобил. В края на занятието се проведе ролева игра между ученици и полицаи, в която учениците имаха задача да разпознаят пътен полицай и полицай от охранителна полиция. Служебните автомобили направиха демонстрация на съответните звукови и светлинни сигнали.

В занятието взеха участие инспектор Детска педагогическа стая Мирослав Минев, младши автоконтрольор Николай Николов и полицай Александър Атанасов.