На среща с ученици от 8 и 10 клас и техни преподаватели от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” в Разград, екипът на Областния информационен център отговори на въпроса как функционират институциите на ЕС.

Гимназистите членуват в клубовете по интереси „Туризъм” и „Умения на 21 век”, създадени по проект „Твоят час” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Заниманията в двете извънкласни форми се ръководят от Красимира Рачева и Цветалина Занкова.

Присъстващите научиха основни моменти и принципи относно създаването и укрепването на Европейския съюз, както и подробности за работата на по-важните негови институции. Разяснени бяха техните отговорности и механизмите за попълването им. Обърнато беше внимание на участието на български представители в Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС.

Разгледани бяха приоритетите и задачите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Подчертана бе важната роля на страната относно модерирането на дискусията за Политиката на сближаване след 2020 година.

Участниците изразиха удовлетвореността си от споделената информация и обещаха да посетят пак своите домакини. Всички те получиха информационни и рекламни материали на ОИЦ – Разград и за европейските политики, фондове и програми.