Шестима младежи започнаха ученически и студентски практики в Областна администрация-Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Петима от тях днес се срещнаха и разговаряха с Областния управител Гюнай Хюсмен.
Той ги приветства с „Добре дошли“ в институцията, пожела им да усвоят нови и полезни практически знания и умения, които да им помогнат в кариерата. Насърчи ги също да останат да работят и живеят в България, а не да гледат към чужбина.
Проектите „Ученически практики“ и „Студентски практики“ се реализират от Министерството на образованието по ОП “Развитие на човешките ресурси“, в тях общински и държавни институции, както и частни фирми имат възможност чрез свои служители – ментори за младежите – да обучават млади хора за 240 часа, като обучаемите получават възнаграждение.
В Областна администрация до месец септември по тези програми ще работят: Сезен Даудова – 11 клас в ПГИ “Робер Шуман“, специалност “Икономика и мениджмънт“; Весиле Ахмедова – 11 клас в ПГИ “Робер Шуман“, специалност “Икономика и мениджмънт“; Дилек Ебазерова – 2 курс в РУ “Ангел Кънчев“, специалност „Бизнес мениджмънт“, Мариела Ханджиева – 3 курс в РУ “Ангел Кънчев“, специалност „Маркетинг“; Наджие Наимова – 3 курс, РУ “Ангел Кънчев“, специалност „Маркетинг“; Ерсин Хасан – 4 курс, РУ “Ангел Кънчев“, специалност „Маркетинг“.