В края на седмицата Антон Йорданов Атанасов, ученик от 5 кл. и Айтен Кязимова, в качеството си на учител и младежки лидер към ОУ ”Иван Сергеевич Тургенев” участваха в двудневна онлайн симулация ‘‘Политически форум на високо равнище за целите за устойчиво развитие“. На форума те представиха работата на училището по целите на Хилядолетието за устойчиво развитие на ООН, съобщиха от ръководството на учебното заведение.

Политическият форум на високо равнище е платформа в рамките на Организацията на обединените нации, чиято цел е да следи и подпомага изпълнението на целите за устойчиво развитие на глобално ниво. Форумът под шапката на Общото събрание на ООН е двудневен и се провежда веднъж на четири години. На него се представят докладите на държавите и се обсъждат в глобален мащаб наличните предизвикателства, добри практики и бъдещи подходи.

Екипът от разградското училище е одобрен след кандидатстване по проект „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие“. Той цели по-задълбочено запознаване на ученици и учители със структурата и функциите на форума, адаптиране целите към специфични местни условия, създаване на ефективни партньорства за постигането им и дългосрочна ангажираност, и осигуряване на подкрепа от страна на международната общност за постигане на Програма 2030.

Антон представи доклад изработен с помощта на преподавателката и се включи в дискусиите на теми „Разпространението на ЦУР в моето училище“ и „Аз и целите за устойчиво развитие” и участва активно в изготвянето на резолюция, в която заяви бъдещите си намерения по отношение на изпълнението за целите за устойчиво развитие. Ученикът сподели, че се е срещнал с мотивирани и съпричастни с целите на ООН млади хора и би се включил отново в такава инициатива.

В началото на май ще се проведе и семинар за учители по проекта, допълват от учебното заведение.