Днес се проведе учебно занятие, съгласно План за евакуация на работещите и на пребиваващите настанени потребители на социални услуги в Дом за стари хора – Разград, с проиграване при пожар или авария в сградата на специализираната институция съвместно с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ ЕТ ”ВИК-78”Л.Шамов , съобщи директорът на инстиуцията Лейман Тюлеоглуева.
В 9.45ч. бе подаден сигнал на дежурен телефон 084/66-05-83 на РСПБЗН-гр.Разград от директора специализирана институция, че в Дом за стари хора гр.Разград на ул.Хаджи Димитър №30, е възникнал пожар в перилното помещение и е задимена цялата сграда, има пострадал човек на 4-тия етаж и служител от перилното помещение не е успял да се евакуира.
Непосредствено след подадения сигнал екип на РСПБЗН-гр.Разград до две минути се озоваха пред сградата на Дома, като пристигнаха три пожарни коли с екип от пожарникари.
Настанените потребители и служители на специализираната институция бяха навременно евакуирани извън сградата на Дома за стари хора, бяха изведени и пострадалите от перилното помещение и от 4-тия етаж.