Учебно-практична площадка по безопасност на движението бе открита в ОУ „Хр. Ботев” – с. Брестовене.         

В присъствието на инспектор Детска педагогическа стая Мирослав Минев, патрулен полицай и автоконтрольор учениците от начален курс се запознаха с основните пътни маркировки, пешеходната пътека, велоалея, пътни знаци и светофар. При демонстрация на управление на велосипед от ученик, оборудван с необходимите защитни атрибути като каска и светлоотразителна жилетка, бе обърнато внимание и на техническата изправност на велосипеда – спирачки, светлоотразители, фар, стоп и др.

Присъстващите се запознаха с представител на охранителна полиция и на пътна полиция, като бяха подчертани отличителните части от униформите им, по какво децата да ги различават и познават. В края учениците от първи до четвърти клас имаха възможност да разгледат и полицейския автомобил.

          На откриването на площадката присъстваха началникът на РУО Ангел Петков и експертът Николай Миланов.