На организираното от Областната администрация и Областния информационен център информационно събитие присъстваха ученици в 10-ти и 11-ти клас и техни преподаватели от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” гр. Разград, обучаващи се в групите по интереси: „Бизнесът в моя град” и „Политика-икономика-предприемачество” по проект „Твоят час”, съобщиха от ОИЦ.

Светлин Симеонов, главен експерт по регионално развитие в Областната управа запозна участниците със структурата и функциите на институцията. Поясни как се разработват стратегическите и планови документи на областно ниво. Представи множество инициативи и дейности в подкрепа на регионалното развитие на област Разград. Направи преглед на участието на институцията като бенефициент и партньор на неправителствени организации по програми и проекти с национално и европейско финансиране.

Управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов разказа за дейността и услугите на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и за нейната актуална обща инициатива „Заедно за Европа”. Представи основните събития от кампанията, които ще се осъществят от ОИЦ в Лудогорието. Отправи покана към всички да участват в конкурса за фотоколаж „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”, победителите в който ще получат цифров фотоапарат и таблет.

Участниците в срещата бяха много заинтригувани от предоставената информация и зададоха много въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.