Утре в 12.00 часа, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков и кметът на Община Разград д-р Валентин Василев ще направят първа копка на обект „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“ – гр. Разград“, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Събитието ще се осъществи в жилищния квартал, на кръстовището на ул.“Ивайло“ и ул.“Добровска“ /до табелата на ж.к. „Орел“/.
В края на октомври т.г. д-р Валентин Василев подписа договор с ДЗЗД „Водопроводи север 2016“ с предмет „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“.
Ремонтът ще се прави на два етапа – в западна и източна част на жилищния квартал през настоящата и през следващата година.
Днес бе подписан протокол за откриване на строителна площадка с „Интерконтрол-2000“ЕООД за „Извършване на строителен надзор при изпълнение на Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“ – гр. Разград“.
МРРБ отпуска целево 2,2 млн.лв., с които ще се ремонтира 6,3 км от уличната водопроводна мрежа, като сградните отклонения в този строеж ще са 120. Така ще се намалят авариите по водното трасе, ще се снижат загубите, хората ще имат редовно вода.
Особено важно е, че този проект се осъществява преди старта на мегапроекта за ремонт и облагородяване на градската среда и квартала, който предстои да се изпълнява със средства по програма „Региони в растеж“. Навременните ремонти на ВиК мрежата ще предотвратят нуждата току що ремонтирани улици и тротоари да се разкопават заради водни аварии.