На 23 април, четвъртък, в 15,00 ч. в зала 4 на Окръжен съд-Разград ще бъдат обявени резултатите от конкурса за есе „Правото – справедливост и отговорност“. В него участваха млади автори от Разград, Добрич и Кубрат, работите им оценяваха съдия, журналист и преподавател по литература.
Денят е обявен за Ден на отворените врати, ученици от ПГВМЗ “Александър Стамболийски“-Лозница са заявили интерес за посещение в съдебните зали и канцеларии в часовете предиобед. В рамките на инициативата в дните преди и след тази дата съдии от Окръжен съд-Разград и Районен съд-Разград изнасят лекции в ПТГ “Шандор Петьофи“ по темите: „Достъп до правосъдие“, „Наказателен кодекс – страни, права и задължения, актове“, „Деца – жертви и извършители на престъпления“, „Нашите права и задължения“.