Церемония „Първа копка“ ще постави символично начало на изпълнението на
строителни дейности на строеж „Реконструкция,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство
на ДГ 12 „Зорница“. Събитието е насрочено за 11.00 часа утре в двора на
забавачката и е по проект„Ремонт,
обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в
образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

Следващата
детска градина, в която ще бъде реализиран проекта е ДГ „Незабравка“ в Разград.
Първата копка там е на 29 юли от 11.00 часа.

Проектното
решение предвижда строителни дейности, които ще се изпълняват по сградата на
градината и прилежащото дворно пространство и обхващат  монтаж на топлоизолация и подмяна на дограма,
осигуряване на достъпна архитектурна среда по двора и сградата, превантивни
мерки за укрепване на сградата, плочниците и терена, оформяне на дворното
пространство чрез подравняване, затревяване и монтаж на нови детски съоръжения.