Ръководството на ЦПЛР-ЦУТНТ обявява 30 септември за ден на отворените врати. Очакват се ученици и родители, които желаят да се включат в предлаганите организационно-педагогически форми: школи по математика, биология, български, руски и английски език; клубове по информационни технологии, приложно-технически дейности и екология, клубове „Природа и фантазия“, „Скаути“, „Слово“ и „Репортери“.

 

През учебната 2017-2018 година в ЦПЛР-ЦУТНТ-гр.Разград ще бъдат обхванати до 430 деца и ученици в 32 постоянни и 14 временни ваканционни групи в четири профила: приложно-технически, хуманитарно-обществен, екология и опазване на околната среда и природо-математически.

Предстоящата учебна година е първа за децата от кръжоците по руски език в детски градини „В.Левски“, „Приказка“, “Лудогорче“ и „Славейче“, както и за малчуганите от кръжок „Майстор Сръчко“ в ДГ “Райна Княгиня“.

Новосформирани са клуб „Конструиране и моделиране“ с ръководител инж. Мл.Димитров и експедиция „Екотуризъм“ с ръководител М. Митев.

Новата учебна година официално се открива в понеделник, 2 октомври, от 17.30 минути в сградата на Центъра на ул. „Трапезица“ №1.