Първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Разград, председателствано от кмета д-р В. Василев, се проведе днес, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Негов заместник е зам.-кметът Галина Георгиева, секретар на съвета е Данчо Димитров – ст. специалист „Отбрана и сигурност“ в общинска администрация. В Общинския съвет влизат и членове: представители на общинска администрация – Ердинч Хасанов – зам.-кмет, Нели Добрева – секретар, общински съветници – Валентина Френкева, Мариан Иванов, директори на дирекции в общинска администрация – арх.Петър Сергев „ТСУ“ и Недим Тахиров – „ПОС“, представители на институции в Разград: Славчо Иванов – началник „РСПБЗН“, Деян Георгиев – началник РУ на МВР, д-р Анатолий Стойнов – зам.-директор на РЗИ, д-р Милена Кехайова – БЧК и Венцислав Илиев – началник отдел в Регионален център на „Енерго Про Мрежи“ АД, и Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. На заседанията на съвета могат да присъстват и други лица, които имат отношение.
На първото си заседание Общинският съвет прие Правилник за организация на дейността си. Този съвет ще разработва и координира дейности по изпълнение на общинска програма за намаляване на риска от бедствия, ще изготвя доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Разград.
Комисар Емилиян Станев – директор на РД противопожарна безопасност и защита на населението запозна членовете на съвета за промените в Закона за защита при бедствия и дейностите, и отговорностите на институциите, имащи отношение към него.
Кметът на Разград д-р Валентин Василев посочи, че една от дейностите за намаляване на риска от бедствия, е почистването на коритото на река Бели Лом, което се прави от миналия месец. След като приключи с тази река, екипът на ОП „Паркстрой“ с техниката си ще почиства и деретата в населените места.
За почистване на дерета и отводнителни канали в общината през следващата година са планирани 20 000 лв. в бюджета. Още 20 000 лв. ще се планират за непредвидени спешни разходи при извършване на аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия.