По покана на Народно читалище „Делиорман 2014“ –Разград, секретарят на МКБППМН-Кубрат беше първият гост-лектор в образователната инициатива „Университет за родители“. НЧ Делиорман 2014 г“ в областта на политиките и услугите за деца чрез актив, в качеството си на член на Националния съвет за закрила на детето, стана домакин на първата по рода си среща-дискусия с родителската общност с д-р Надие Карагьозова. Първата тема от програмата предназначена за съвременния родител „Формиране на педагогическа култура у родителя“ включена в авторската образователна идея на д-р Карагьозова „Час по щастие“ беше „Личният пример на родителя-най-силното и въздействащо възпитателно средство за цялостното развитие на детето“.
Защо е важен личният пример, какво означава позитивно семейно възпитание, защо е необходима доверителната връзка дете-родител, родител-педагог, какви са ползите от партньорските политики бяха засегнати в изложението на д-р Карагьозова. В дискусията се включиха педагози с дългогодишен опит и началникът на РУО, които бяха единодушни, че в името на детето екипната работа е от значение и означава много за всички страни.
На форума присъстваха г-н Ангел Петков началник на Регионално управление на образованието -Разград, г-жа Светла Чавеева директор на детска градина „Лудогорче“, г-жа Радка Стоянова председател на сдружение“Есперанто“, г-жа Галина Терзиева и Диана Йорданова от Център за обществена подкрепа Разград, учители от учебни заведения, родители и и заинтересовани граждани.
Първата среща предизвика голям интерес у родителите, които дадоха заявка за следващо участие, за което д-р Карагьозова ги похвали и обобщи, че съвременният родител е търсещият заинтересован родител.
В края на срещата г-н Фахри Ферзуев – педагог и член на УС на НЧ Делиорман, в качеството на домакин на образователната инициатива, поднесе красива кошница с цветя на д-р Карагьозова и благодари за успешния старт на инициатива и изрази готовност за по – тясно сътрудничество и по-чести срещи.