През периода 2014-2020 година в Лудогорието са успешно приключени или се изпълняват над 600 европроекта, на обща стойност повече от 160 млн. лева.

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград подбра 10 проекта, в които са инвестирани евросредства на територията на всяка от общините в Лудогорието и ги включи в новия си четвърти филм.

Получатели на средствата са местни власти, микро и малки предприятия, земеделски производители, представители на неправителствения сектор, учебни заведения и читалища. Проектите са финансирани от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж”, „Добро управление” и Програмата за развитие на селските райони.

Видеото показва как с европейски средства се променя облика на региона, подобряват се образователната, културната, спортната и социалната инфраструктура, а фирми от различни сектори получават подкрепа за разширяване на бизнеса и пазарното си присъствие.

Екипът на ОИЦ – Разград благодари на местните управи, институциите и ръководствата на фирмите за активното им участие и съдействие при реализирането на филма, и вярва, че заснетите кадри ще послужат за ориентир как и други кандидати да осъществят свои идеи с европейско финансиране.

Филмът е публикуван в най-популярния видеопортал, където може да бъде гледан онлайн.

Той може да се намери и в секцията на ОИЦ – Разград в Единния портал на еврофондовете в България.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.