Членове на Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф” от областния град посетиха офиса на Областния информационен център /ОИЦ/. Те изгледаха с интерес последния видеофилм „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” на ОИЦ, популяризиращ успешните европроекти в региона.

Заснетите кадри разказват за направени с евросредства инвестиции по някои от проектите,  включени в издадената по-рано печатна брошура: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad 

Присъстващите получиха допълнителна информация за дейността на бенефициентите и за постигнатото от тях.

В последвалата дискусия бяха коментирани още очаквани проектни резултати в Разградска област до края на програмния период, както и необходимостта от ремонти на компрометирани елементи на градската среда.

Третият филм за успешни европроекти на ОИЦ – Разград може да бъде изгледан тук: www.youtube.com/watch?v=aYBlZI71Frg&feature=youtu.be