Дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден.
В седмицата преди произвеждането на изборите и на националния референдум е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването.
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври 2015 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден /25 октомври 2015 г./. При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове – само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 01 ноември 2015 г.
Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове.