Започналите работа безработни лица през ноември са 387, сочи административната статистика на Агенция по заетостта, като се отчита 56% ръст  спрямо октомври.

Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в държавното управление-43,4%, следват преработващата промишленост-10,1%, търговията-7,5%, хуманното здравеопазване и социалната работа-5,9%, селското стопанство-3,1%, образованието-2,8% и др. Високият дял на започналите работа безработни в държавното управление се дължи на наетите 152 лица в аварийни дейности за преодоляване на последствията от бедствията, сполетели страната през октомври.

 През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха  и 16 лица от групата на заетите, учащите и пенсионерите. В страни от Европейския съюз работа започнаха 39 безработни с посредничеството на бюрата по труда.

178 безработни от рисковите групи намериха трудова реализация чрез субсидирани работни места-175 по програми и мерки за заетост и 3 по схеми по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. В реалната икономика са намерили своите нови работни места 54,0% от постъпилите на работа.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица[1] в област Разград през м.ноември е 9,6%, което е с 0,1 п.п. по-малко спрямо месец октомври. Равнището на регистрираната безработица в страната през ноември е 5,5%[1].

Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца от област Разград (в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат) е 3959, като бележи намаление от 10 лица спрямо месец октомври 2023г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 27,2% /545/, Лозница – 17,1% /478/, Цар Калоян – 15,5% /255/,  Кубрат – 13,2% /729/,  Исперих – 10,7% /776/,  Завет – 11,7% /326/ и най-ниско в Разград – 4,5% /850/.

Според отчетените данни на Агенцията по заетостта през ноември броят на новорегистрираните безработни е 553. Те са с 63 лица повече от месец октомври и с 26 повече спрямо регистрираните през ноември 2022г. През месеца 8 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите също са регистрирани в бюрата по труда. В резултат от работата на трудовите посредници и младежките медиатори в бюрата по труда от областта за месеца са активирани 126 неактивни на пазара на труда лица.

През месеца в бюрата по труда в област Разград заявените работни места на първичния пазар на труда са 112, при 166 през октомври 2023 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в сферата на държавното управление (26,8%), преработващата промишленост и образованието (по 16,1%), следват хуманното здравеопазване  и социалната работа (10,7%), търговията (6,3%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през ноември са: преподаватели; продавачи, персонал, полагащ грижи за хората, работници по събиране на отпадъци, охранители и др.