Община Разград уведомява, че след извършен ентомологичен лабораторен анализ от Централната лаборатория по карантина на растенията към БАБХ на екземпляри от наблюдавани рояци от насекоми в гр.Разград се установи, че същите са идентифицирани като листни въшки от вида Therioaphis trifolii. Този вид е разпространен в цяла Европа и напада растителни видове от сем. Бобови, основно люцерна, детелина, звездан.
Във връзка с това Община Разград ще третира зелените площи в цялата територия на гр.Разград с подходящи препарати за растителна защита, които са регистрирани и допустими за използване в Република България. Обработката на зелените площи ще се извърши по следния график:
– 21.10.2019 г. (понеделник) след 21:00 часа, територията на града разположена северно от река Бели Лом, включително прилежащите зелени площи от двете страни на реката;
– 22.10.2019 г. (вторник) след 21:00 часа, територията на града разположена южно от река Бели Лом;
– 23.10.2019 г. (сряда) след 21:00 часа, допълнително определена дата (при възникване на необходимост) за окончателно приключване на дейността.