Във връзка с гарантиране на сигурността и недопускане на пътно-транспортни произшествия с участие на моторни превозни средства и пешеходци при провеждането на общоградско мероприятие – хвърляне на Богоявленски кръст във водата на язовир „Пчелин 2“ на 06.01.2020 г. Община Разград ви уведомява за следното:
1.Мероприятието ще се проведе на 06.01.2020 г. за времето от 11,00 до 13,00 ч. ;
2.Участници и зрители ще паркират моторните си превозни средства на местен път в местността „Пчелина“ както следва:
•Пред язовир „Пчелин 2“ от лявата страна по посока на движението до язовир „Пчелина 1“(язовир „Пчелина“ е първият язовир при движение от град Разград в посока комплекс „Делфин“)
•От язовир „Пчелин 1“ до автобусна спирка „Колибите“ вдясно по посока на движението;
•Забранява се паркирането на моторни превозни средства на местата, находящи се непосредствено до язовир „Пчелина 2“, същите са определени за екип на ЦСМП-Разград и длъжностни лица от Община Разград, ангажирани с мероприятието;
•Забранява се паркирането на МПС на главен път III-204 Разград – Попово
3.С оглед безопасността на гражданите и организиране движението в района на провеждане на християнския ритуал, на място ще изпълняват служебни задачи служители на РУ-Разград и разпоредители на Община Разград.
4.Апелираме към гражданите, които възнамеряват да посетят мероприятието, свързано с Йордановден, стриктно да спазват указанията и разпорежданията на длъжностните лица по паркиране, придвижване и спазване на безопасните отстояния от бреговата ивица на водоема – обозначени с ленти.

Денчо Бояджиев

Кмет на Община Разград