Агенцията по заетостта набира кандидати за сезонна селскостопанска работа в Португалия. Конкретните оферти са за бране на малини, като предлаганата заетост е както за жени, така и за мъже. Компаниите, които са членове на фермерската организация Madre Fruta, предлагат сезонни договори за 3 до 4 месеца, стартиращи от февруари-март 2016 г. и продължаващи до май-юни с.г., с възможност за постоянен договор.
Желаещите трябва да са с основно образование, да са физически здрави и издръжливи. Едно от изискванията към кандидатите е да имат опит в брането на плодове.
Крайният срок за кандидатстване ще бъде уточнен допълнително, след като се определят точните дати за интервюта. Кандидатства се чрез записване в дирекциите „Бюро по труда” по местоживеене.
Повече и подробна информация за офертата за малиноберачи в Португалия може да се намери на интернет страницата http://eures.bg.