Община Разград търси лицензирани превозвачи за пряко възлагане със срок до приключване на процедурата за избор на превозвач по реда на Закона за обществените поръчки, но не за повече от една година, на превозите от републиканската и общинската транспортна схема по две автобусните линии. Това са Русе – Разград и Разград – Гецово.
Кандидатите, които заявят желание да изпълняват автобусните линии трябва да разполагат:

За автобусна линия РУСЕ – РАЗГРАД – с 1 основен и 1 резервен автобус /собствен или нает/ с класове II, III и В с налично багажно отделение с достатъчна вместимост и достъп отвън.
За автобусна линия РАЗГРАД – ГЕЦОВО с 1 основен и 1 резервен автобус /собствен или нает/ с всички класове автобуси.
Образец на заявлението до Кмета на Община Разград за заявено желание за възлагане на превозите по тези автобусни линии и съответните маршрутни разписания са публикувани на интернет страницата на общината.
Заявления за възлагане на превозите с приложени документи ще се приемат в деловодството на Община Разград до 17:00 ч. на 22 януари.