В спектакъла участва трупата от Сцена „Назъм Хикмет“ на Театрално-музикалния център в Разград. Режисьорката Елван Демир обединява  песенни и танцови елементи от различни етнографски области на съседна Турция. Основната нишка в сюжета е живота на двама души от младините до старостта, чрез представянето различни традиции, обичаи и обреди. Представлението е на турски език, с превод на български.
Елван Демир е завършила специалност „Турски народни песни и танци“ и води две телевизионни културни предавания в Бурса. В тематично предаване за музикалните традиции на Балканите се запознава с представители на разградската сцена „Хазъм Хикмет“. Тогава се стига до за общ проект музикално-сценичен проект.
Обработката на песните е дело на Шукран Шукри-Адрианова, хореографията – на Зехти Бамов и Виолета Желязкова, а сценографията – на Теодор Даскалов.
„Ех, младост” ще бъде представен в Бурса на 24 април, разказа Айшегюл Ахмедова – зам.-директор Сцена „Назъм Хикмет“.