Възпитаниците на ОУ “Иван Сергеевич Тургенев” гр. Разград се включват в предизвикателството на сайта Уча.се и „Капачки за бъдеще“ всяко българско училище да помогне за даряването на кувьози в болниците на малките градове, съобщи директорът на учебното заведение Милена Орешкова.

Събирането на капачки и предаването им за рециклиране е обичайна практика за оползотворяване на пластмасовите отпадъци в кабинетите на III „в“ и IV„б“  с класни ръководители Емилия Спасова и Янислава Янкова.

Скоро след прекрачване прага на училището към кампанията се присъединяват и първокласниците. За кратко време класният ръководител Фахри Ферзуев успява да въвлече малчуганите в екологичния проект. Покрай учениците и учителите от ОУ “Иван Сергеевич Тургенев” в благородната инициатива се включват родители, приятели и познати.

За няколко месеца те събират почти 50 кг пластмасови капачки.

В навечерието на международният ден на Земята 22 април, учениците предадоха събраните пластмасови капачки във временния стационарен пункт на„ Капачки за бъдеще“ в Спортен център Лудогорец. Благодарение на логистичната подкрепа на спортния клуб, събраните капачки от малките еколози ще стигнат до централният пункт – Националния стадион „Васил Левски” в София.

„Продължаваме с пълна сила да събираме и да правим света едно по-чисто и добро място за живот! Вярваме, че България и светът, като цяло, могат да станат едно по-приятно за живеене място, когато всеки от нас започне да полага ежедневни усилия за опазване на околната среда и/ или да помага на хората в нужда.“, казват малките тургеневци.

Екологичната инициатива продължава, ако имате възможност доброволствайте – всяка капачка има смисъл, а всяка смислена помощ е от полза.