Във връзка с увеличаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания сред децата и учениците от образователните институции на територията на община Разград с цел осигуряване на сигурността и опазване здравето им, както и ограничаване на пътуващите ученици, Кметът на Община Разград издаде заповед да бъдат обявени за неучебни и неприсъствени за учениците три дни – 31 януари, 3 и 4 февруари.
В заповед №123/30.01.2020 г. се уточнява, че директорите на училища трябва да създадат условия за провеждане на консултации и преструктуриране на учебното съдържание на пропуснатия учебен материал.
Заповедта е съгласувана с Регионалното управление на образованието в Разград.