В РБ „Проф. Боян Пенев” се проведе трети по ред обучителен модул предвиден в дейностите на проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Разград, Кърджали и Враца”.
Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.
От 13 до 15 октомври в Регионалната бяха обучавани в две групи 20 читалищни библиотекари от област Разград. В първия ден на обучението обучаемите се научиха как да работят с медии и да създават имидж на своите читалища и дейности. Вторият и третият ден в програмата бе заложено и проведено обучение по застъпничество и лобиране и писане на проекти. Накрая се научиха как да набират доброволци и да събират дарения за своите каузи.
Днес следобед в традиционната рубрика на Общинско радио Разград „На кафе”, Димитър Петров от библиотеката ще проведе разговор с обучителя по застъпничество, лобиране и писане на проекти, дарителство и доброволчество Людмила Атанасова, която е от Фондация „Помощ за благотворителност в България” – Директор на „Програми за неправителствени организации”.