От Областният информационен център в Разград съобщиха за Радио Разград, че в Разградска област се изпълняват проекти по процедура  „Осигуряване на топъл обяд – 2016”. Те се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на дейностите на обществените трапезарии, финансирани чрез фонд „Социална закрила” от националния бюджет. Тя допринася за постигане на общата цел на програмата, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност чрез подпомагането им с храни.

Проектните дейности стартираха през м. юли 2016 г., и ще приключат на 30 април 2017 г. Общата стойност на всички проекти е над 302 хил. лева. Разпределението на средствата за обхванатите 665 лица в цялата област, е както следва:

  • Община Самуил – 98 430 лева, 155 потребители;
  • Община Исперих – 47 817 лева, 90 потребители;
  • Община Лозница – 41 492 лева, 200 потребители;
  • Община Завет – 29 398 лева, 70 потребители;
  • Община Разград – 29 348 лева, 50 потребители;
  • Община Цар Калоян – 29 348 лева, 50 потребители;
  • Община Кубрат – 26 565 лева, 50 потребители.

Целеви групи по процедурата са: лица подпомагани по чл.9 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица.

Целта на социалната услуга е да осигури храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, на лицата и семействата които не могат да си я осигуряват сами поради материални, финансови и здравословни проблеми. В проектните дейности са предвидени и съпътстващи мерки за представителите на целевите групи, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални и административни услуги, консултиране за здравословно и балансирано хранене, други форми на подкрепа, съобразно нуждите и проблемите на хората.