300 жители на община Разград получават безплатна храна от началото на годината по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Разград“. Договорът за реализацията му – Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0056-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – е подписан между Община Разград и Агенция за Социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Проектът е с бюджет 72 171 лв. и е с продължителност 4 месеца – до 27.04.2021 г., но след уведомително писмо от управляващия орган предстои Община Разград да предприеме мерки за удължаване на договора до 30 септември.

Потребителите са от всички населени места на територията на Община Разград, както и в гр. Разград. Определени са след подаване на заявления в Община Разград и проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ относно това дали месечните им доходи отговарят на изискването да не надвишават 369 лв. Желаещите социално слаби са били повече от 300, някои не са отговаряли на условията, в списъка с чакащите са включени 92 човека, но могат да се подават заявления и допълнително. Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Разград, преразглежда списъка при подаване на нови заявления, съобразявайки се с моментното състояние на кандидата, като самотно живеещите са с предимство.

Доставката на храна се извършва чрез кетъринг, фирмата е определена след процедура по Закона за обществените поръчки и включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Според потребителите на социалната услуга „храната е вкусна и хората, които ни я доставят, винаги са любезни, благодарни сме, че получаваме тази услуга“ – споделят баба Донка и дядо Цвятко. Разказват още, че веднъж седмично в менюто има и десерт.