Театрално-музикален център Разград обяви конкурс по документи за театрални агенти. Тяхно задължение ще бъде организацията на зрители за различните спектакли и концерти на ТМЦ. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят са CV /автобиография/ и Мотивационно писмо.

Изискванията, на които трябва да отговарят са: да имат добри комуникационни умения; отношение към театъра, музиката, танците и изкуството като цяло; шофьорска книжка /предимство/.

Документите се приемат до 7 юни 2019 г. при артистичния секретар /тел. 084 662 317 и 0885 013 267/ в сградата на Общинския културен център /Новия театър/, служебен вход, 3 етаж, стая 303 – на хартиен носител.