ТМЦ Разград – Сцена ”Назъм Хикмет” набира танцьори и певци, съобщиха от културната институция.

Танцьорите трябва да са мъже на възраст от 18 до 30 години.
Условията са:
завършено минимум средно образование
/професионалната квалификация и опит са предимство/.
Кандидатите трябва да представят кратка танцова композиция – индивидуална или в партньорство, изразявайки своята ритмичност,
пластика и артистичност.

Изискванията за певци са отново да са от мъжки пол на възраст от 18 до 40 години.
Условията са:
Завършено минимум средно образование
/професионалната квалификация и опит са предимство/
Кандидатите трябва да изпълнят песен, която изразява вокалните им и певчески умения, сценичност и артистичност.

Документи се подават на хартиен носител в отдел „Деловодство” на Театрално-музикален център Разград –
пл. „Независимост” 2 – Общински културен център,
служебен вход, трети етаж, стая 303
В заявлението кандидатите да посочат трите си имена, възраст, образование, кратка автобиография /CV/ и телефон за връзка,
за контакти и информация: тел.: 084 662 317 ; 0885 013 267