Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура в Разград Тихомир Тодоров, съобщиха от Апелативна прокуратура Варна.

До момента той беше заместник-окръжен прокурор на Окръжната прокуратурата. Прокурорският си стаж започва през 1997 год.

Прокурорската колегия изслуша трима кандидати за длъжността. Освен Тихомир Тодоров кандидати бяха и прокурорът в Окръжната прокуратура в Разград Сезгин Османов, както и административният ръководител на Районната прокуратура в Разград Любомир Георгиев.

С 8 гласа „за“ членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласуваха доверие на Тихомир Тодоров, който ще поеме Окръжната прокуратура в Разград за своя първи мандат като административен ръководител.