Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” инициира тийн дискусия на тема: „Книгите и младите. Библиотеката – реална и виртуална”, в която взеха участие подрастващи от четири учебни заведения – ППМГ „Акад. Никола Обрешков”; ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”; ПГИ „Робер Шуман” и НПТГ „Шандор Петьофи“, съобщиха от културната институция. Привличане на младите хора на Разград и проучване на техните интереси и желания, за да припознаят Библиотеката като място не само за получаване на знания, но и като възможност за релакс е приоритетна дейност на културната институция.
Настанени в специално създадената, атрактивна Тийн зона, младите в неформална ситуация предложиха идеи, свързани с новата визия на Библиотеката. Усетиха уюта на Зоната и удобствата, които им дава тя – място сред аромата на книгите и възможност да се възползват от съвременните предимства, които им предлага културната институция.
Представителите на всяко учебно заведение обобщиха своите идеи, свързани с предложения: за превръщането на Библиотеката в привлекателно място за тийн поколението; за гостуване на български автори в рамките на нова инициатива – „Тийн кафе с автограф”; за тийн инициативи, които да се разгърнат в Библиотеката.
Младите желаят: да четат електронни книги; онлайн достъп до безплатни ресурси; повече помагала за кандидат-студента; мобилно приложение за по-добра ориентация в Библиотеката – присъстващите младежи изявиха желание сами да го изработят.
Сред тийн предложенията са още – срещи с млади автори; със свои връстници творящи в различни направления и които да бъдат стимулирани от съответните специалисти.
Предстои създаването на обособена тийн група към FB страницата на Регионалната библиотека, администрирана от самите тях и в която младите да отправят месечни предизвикателства.
Подрастващите имат потребност от инициирането на специален клуб, в който да обсъждат книги, да препоръчват любими такива и да отправят предложения за закупуването на нови книги за тийн зоната.
Конкретните младежки предложения вече стоят на вниманието на ръководството на институцията.