Безплатни и анонимни изследвания за ХИВ и други трансмисивни инфекции организира Регионалната здравна инспекция в Разград. Инициативата е част от лятната анти-спин кампания, която се провежда от 15 август до 15 септември в цялата страна под мотото – „Пазя себе си, пазя и теб”.

През този период желаещите могат безплатно и анонимно да се изследват за ХИВ и сифилис всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.30 ч. в сградата на РЗИ – Разград, ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ).

За участниците в кампанията са осигурени презервативи и здравно-информационни материали.

По данни на Министерството на здравеопазването в страната функционират 13 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към РЗИ. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации от подготвени медицински специалисти за повишаване на информираността по проблемите на ХИВ/СПИН. От началото на годината до м. юли над 162 000 лица са се изследвали в цялата страна.

От началото на тази година в страната са открити нови 161 ХИВ–серопозитивни, като засегнатите са предимно мъже. Запазва се тенденцията най-много заболели да са във възрастовата група 30-39 г. – 44%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 25%.