Художникът Теодор Даскалов започва работа по склуптурната група на Военния мемориал на  гарнизон Разград. Това стана ясно днес на работна среща между областният управител Иван Борисов, Даскалов и Владимир Вълов от Инициативния комитет за изграждане на паметника.

 Творецът заяви, че не може да се ангажира със срок, в който склуптурната група ще бъде завършена. Не е изключено изработването й да е по-скъпо, отколкото показваха първоначалните разценки, защото има сериозно повишение в цените на много материали.

  За окончателното завършване на мемориала са необходими 20 000 лв. Областният управител Иван Борисов е изпратил писмо до министъра на отбраната в служебния кабинет Георги Панайтов с молба сумата да бъде отпусната целево от бюджета на министерството. 

   Първата копка за изграждане на паметника бе направена на 6 май 2021 г. Строежът е в напреднала фаза, като са изградени фундаментите и колоните на мемориала. В момента се изработва арката, която ще бъде монтирана върху колоните. Мемориалът ще придобие завършен вид с поставяне на склуптурната част. До момента в изграждането са вложени над 40 000 лева.