В рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Николай Борисов от Районен съд – Разград и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград посетиха ПГИ„Робер Шуман“.

Пред ученици от 11„а“ клас магистратите представиха темите:  „Наказателното правосъдие. Престъпления /против личността и против собствеността/ и нарушения. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове. Престъпления.“ и „Трафик на хора“.

Съдия Борисов обясни на гимназистите какво се крие зад понятията престъпление и административно нарушение. Подчерта, че основният критерий, по който се различават, е степента на обществена опасност – до колко и в каква степен се нарушават обществени интереси. Разясни още, че за престъпленията, които са обществено опасни деяния и накърняват лични права и свободи на гражданите, се предвиждат наказания „доживотен затвор“,„лишаване от свобода“, пробация, глоба, обществено порицание и лишаване от права, докато за административните нарушения предвидените наказания са предимно глоба, но има и разпоредби предвиждащи лишаване от право на управление на МПС /Закона за движение по пътищата/ или задържане в поделение на МВР до 15 денонощия /съгласно Указа за борба с дребно хулиганство/.

 Единайсетокласниците с охота се включиха в дискусията кои престъпления са против личността и кои са против собствеността. С оглед актуалната предизборна обстановка бяха коментирани престъпленията свързани с изборните права на гражданите касаещи купуването и продаването на гласове. Съдия Борисов обясни, че трафикът на хора също накърнява правата на гражданите, като най-често трафикът е с цел сексуална и/или трудова експлоатация или донорство на органи.

 Младежите научиха още какво е съучастие, в кои случаи може да се използват специални разузнавателни средства и кой съд издава разрешение за използването им.  

В края на беседата магистратите разясниха каква е разликата между „задържане под стража“ и „лишаване от свобода“, като подчертаха, че „задържането под стража“ е мярка за неотклонение,  която обезпечава участието на обвиняемия по време на предварителното разследване, досъдебното и съдебното производство и се налага тогава, когато е налице обосновано предположение, че лицето е извършило престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ или друго по-тежко наказание и съществува реална опасност да се укрие или извърши престъпление. Магистратите поясниха, че „лишаването от свобода“ е наказание, което се постановява само от съд и се изпълнява след като присъдата влезе в сила.

Беседите по Образователната програма в ПГИ „Р. Шуман“ продължават, като следващите срещи са на 23 и 30 май.