Над 30 докладни разгледаха общинските съветници на редовното заседание на Общински съвет Разград днес. Сесията започна с поздравления и цветя от две партии – БСП и ГЕРБ към председателя на местния парламент Милена Цанева. Поводът бе раждането на първородната й внучка. По традиция поздравления и подаръци получиха и съветниците, празнували рождени дни през август и септември.

По време на септемврийската сесия бяха разгледани и одобрени докладните за изменението на бюджета на община Разград за 2015 година и допълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г., приета с Решение №732 по протокол №55/17.02.2015г. на Общински съвет Разград. Отхвърлена бе докладната за Промяна в списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2015 година.