И през 2021 г. дейността на Регионалния исторически музей в Разград се извършваше в условията на COVID 19 при спазване на всички противоепидимични мерки и указания на Министерството на здравеопазването. Но всички реализирани събития и инициативи през 2021 година при нас: Ден на музеите, „Белите нощи на Разград“, Читалищен фестивал „Живото наследство на Лудогорието“, Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествените занаяти и др., спомогнаха за постигането на добри резултати в увеличаването на посетителския интерес към музейните обекти в туристическия сезон.

През 2021 г. общият брой посещения е 6686, от които с безплатен вход са 1412, а постъпилите приходи са в размер на 29 904 лв., което е значително повече в сравнение с предходните години. Това каза пред журналисти днес директорът на музея Таня Тодорова.

Тя акцентира и на още факти в годишния отчет за работата на музея:

По-голямата част от туристите са хора в активна възраст, следвани от учащи и пенсионери /организирани групи/, деца и студенти. По традиция най-активен откъм посещения е летният сезон – през юни посещенията са 1520, през юли – 734, август – 908, септември – 701. Чуждестранните туристи с платен вход през 2021 година са 265 – от Италия, САЩ, Англия, Турция, Германия, Русия, Гърция, Испания, Латвия, Нидерландия, Полша, Чехия и най-много от Румъния. Затвърждава се тенденцията най-посещаваните обекти на РИМ-Разград са Интерактивният музей и древният Абритус.

Освен за тези и още ред изложби през 2021 г., в отчета още се разказва подробно и за научно-изследователска дейност и сътрудничество на музея с научни институти и висши учебни заведения в страната, за усилията и начините за подобряване на материално-техническа база на музея. По спечелен проект пред Национален фонд „Култура“ РИМ – Разград осигури 8414 лв. за компенсация на разходите за електроенергия за периода от юли до ноември.

Пълният отчет може да бъде видян на: https://abritus.bg/otchet-za-deynostta-na-regionalen-istoricheski-muzey-razgrad-2021/

На пресконференцията Таня Тодорова представи и част от планираните за реализация инициативи през 2022 година.

Ще стартира процедурата за присъждане наградата на името на Анание Явашов, а отличието бъде връчено на 18 май – Международен ден на музеите.

Плановете на музея са свързани и с изложби по време на фестивални и други събития в Годишния културен календар на Община Разград, както и индивидуални излижби с движими културни ценности от фонда на музея. Ще продължи и дейността за представяне на различни аспекти от  историческото минало на Разград с улични фотоизложби. 

Тази година ще бъде посветена на 135-та годишнина на музейното дело, ще бъде отбелязана 110-та годишнина от избухването на  Балканска война – 1912 г., както и 105-та годишнина от гибелта на кап. Христо Бърдаров, загинал в ожесточено сражение недалеч от село Поградец /Мокра планина/  през 1917 година, по време на Първата световна война.

На журналистически въпрос за бъдещето на къщата музей Димитър Ненов, Таня Тодорова съобщи, че ще се направи архитектурно проучване, ще бъде изготвено конструктивно становище за състоянието на къщата и след това – заедно с Общината -ще се направят финансовите разчети за неотложния ремонт.

И още – ако държавата тази година има финансов механизъм за финансиране на археологически разкопки, музеят ще кандидатства, но според Таня Тодорова по-важен в национален мащаб е проблемът със съхраняването на вече разкритите обекти и тяхното експониране, тъй като те са подложени непрекъснато на капризите на времето.