От началото на месец юни в служба „КОС” при Районно управление – Разград работи ПОС-терминално устройство. То дава възможност на гражданите да заплащат без допълнителни финансови натоварвания таксите си за издаване на разрешителни за извършване на дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
През 2017 година за голям брой лица, получили разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие /предимно ловно/ предстои подмяна. ПОС-устройството ще улесни хората, като им спести обичайния разход на време и средства.
В ОДМВР-Разград се работи със седем ПОС-терминала, които до момента се ползват предимно за плащания, касаещи български лични документи. Те са позиционирани съответно в сектор „БДС”, в „Пътна полиция” – Регистрация на МПС и СУМПС, в РУ-Исперих”, РУ-Кубрат, РУ-Лозница и служба „КОС” в РУ-Разград. Освен такси за лични документи, през устройствата могат да се внасят суми по наказателни постановления, които са в полза на ОДМВР-Разград /глоби, наложени по ЗБЛД и ЗМВР/, а от началото на юни и такси за разрешителни за оръжия. От улеснението могат да се възползват всички притежатели на банкови карти, издадени от банки на територията на Република България.