115 402 души е населението на област Разград към края на миналата година, съобщиха от териториално статистическо бюро, отдел „Статистически изследвания – Разград”.
Това е 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението.
В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 839 души, показват още данните на статистиците. За съжаление тенденцията вероятно ще се запази и през следващите години.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени.
Област Разград е една от малкото области в страната, в която преобладава населението в селата. В края на годината в градовете на областта живеят 54 432 души (47.2%), а в селата – 60 970 (52.8%).

Към 31 декември 2016 г. броят на населените места в област Разград е 103, от които шест са градове и 97 села. Най-голямото населено място е гр. Разград с население 31 301 души, а най-малкото населено място е с. Кара Михал – с 47 жители.