Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев и Областният управител Гюнай Хюсмен направиха първата копка по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“.

„Днес е празник на община Разград, тъй като освен че се облагородява пространството, с реализацията на този проект се осигурява достоен живот на 48 семейства от малцинствени и социално слаби групи, което ще допринесе и за тяхната интеграция“ – заяви пред присъстващите заместник-кметът Добрин Добрев. Той пожела спорна работа на строителите и апелира предвидените по договора дейности да се извършат така, че да няма рекламационно производство.

Г-н Добрев спази още една от традициите на церемонията „Първа копка“, като счупи бутилка шампанско в кофата на багера, който ще работи на обекта. Заместник-кметът Полина Иванова пък плисна менче с вода пред строителите, за да върви работата успешно.

Проектът „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ се изпълнява по приоритет „Социална инфраструктура“ по ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград. Бюджетът на проекта е в размер на 2 421 999,99 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ) и които ще бъдат инвестирани в изграждането на четири жилищни сгради, които ще бъдат оборудвани и обзаведени за осигурявани на нормални условия на живот. Продължителността на проекта е 30 месеца и неговото реализиране е в периода 02.08.2018 г. – 05.04.2021 г.

Строителните дейности се изпълняват от „КМК Билд“ ЕООД, гр. Айтос. Общата стойност на сключения договор с тях е 1 695 000 лв. без ДДС, сума, която включва проектирането на сградите и изготвянето на инвестиционния проект, изпълнението на строителните дейности и упражняването на авторски надзор. Фирмата ще изгради четири многофамилни сгради, триетажни, с еднаква застроена площ, които ще бъдат разположени в имота терасирано. Всяка сграда ще разполага с по 12 жилища, като на всеки етаж типовете апартаменти ще са: жилище за двама човека, жилище за трима човека, жилище за четирима човека и жилище за четирима +1 човека. Общо за четирите сгради броят на социалните жилища е 48. Предвидено е в имота да бъдат обособени паркоместа, да бъде изградена детска площадка и място за отдих. Строежът се извършва в източната част на жк „Орел“, на ул. „Ивайло“№11.

По отношение качеството на строителния процес, количествата на влаганите материали, изпълнението в съответствие с одобрените проекти ще следи „Дема“ ЕООД, гр. Варна, които ще упражняват строителния надзор на обекта. На официалната церемония присъстваха още: председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев, заместник-кметът Мирослав Грънчаров, заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, ръководителят на проекта арх. Илин Солаков, представители на социални услуги, граждан