Антистрес стая бе открита в ОУ „И.С. Тургенев” в Разград по инициатива на училището, съвместно с Община Разград и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи педагогическият съветник в учебното заведение Полина Куманова.

Помещението е оборудвано със средства, осигурени по общинската програма за превенция на агресията сред подрастващите, а целта е децата да се чувстват разбирани, спокойни, да бъдат предразположени, да споделят своите проблеми и радости, да градят и в неформална среда доверието към учителите .

В антистрес стаята ще бъдат развивани дейности като арт терапия, музикотерапия и театротерапия. В нея ще работят училищният психолог Мила Златева и педагогическият съветник Полина Куманова.

Антистрес стаята беше открита с ролева игра, в която ученици влязоха в ролята на учители, а учители бяха техни ученици и рисуваха на фона на релаксираща музика на тема „Приятелството”. Заедно с тях играха и рисуваха секретарят на МКБППМН Дияна Господинова и училищният директор Милена Орешкова.