Заместник-кметът Ердинч Хасанов откри на 19 март – Световния ден на социалната работа и социалния работник кръгла маса „Социалните услуги за деца в Община Разград – постижения, предизвикателства и сътрудничество между всички заинтересовани институции“, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Събитието се проведе в Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с директор Ралица Янкова.

Когато акцентираме върху работата си ние предизвикаме дискусия за проблемите в нашата сфера, които ще представим на по-високо ниво, каза Хасанов в обръщението си.

В кръглата маса участваха директори на институции, работещи с деца, училища, детски градини, социални звена, родители. Участваха и  деца от 2 „А“ клас в ОУ „В. Левски“, които споделиха, че класът е изработил за продажба мартенички, като сумата е за дете с увреждане.

Директорите на социални институции, подпомагащи деца, разказаха по един случай от тяхната практика, който ярко описва ситуацията в тези звена и ефекта от работата на специалисти с децата и родителите им. Участниците споделиха техни постижения и предизвикателства, които срещат ежедневно, а също и как си сътрудничат с останалите институции.   Основните проблеми ще бъдат представени на националния форум, който също е част от отбелязване на Световния ден на социалната работа в Разград и ще се проведе в четвъртък и петък в хотел „Cartoon“.

Сред въпросите, изведени за дискусия на националния форум са: от кого се прави социализацията на децата; достатъчно ли са подготвени младежите от ЦНСТ за живота след 18-годишна възраст; работата в екип по социален случай; работа  между отделните екипи – междуинституционално взаимодействие; работа с родителите, как си взаимодействат системите; супервизията като стандарт за работа с човешкия ресурс и в образователната, и в социалната сфери; качество на социалните услуги; позитивно информиране и представяне в общественото пространство за спецификата на социалната работа; промените, които предстоят в законодателството и връзката им с актуалното състояние в социалната сфера.

Още едно събитие се проведе на 19 март, част от програмата на Разград, посветена на социалната работа – ситуационен тренинг за популяризиране социалната работа сред деца и подрастващи, от служители на Домашен социален патронаж и Дом за пълнолетни лица с деменция -при Община Разград. Той бе организиран в ОУ „Васил Левски“. Представена бе произволно избрана ситуация, изискваща социална намеса, цели представяне на професията социален работник и социалната дейност сред децата, като в ролите влизаха социални директори, работници, психолог, домашен помощник. Пред децата бе представена ролята на социалния работник, екипната работа, въвличаща специалисти от помагащите дейност.