С церемония първа копка и информативна пресконференция днес започна реалното изпълнение на проекта за изграждане на компостираща и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци в Разград.

„Това е важен ден, както за Община Разград, така и за останалите шест общини в областта, тъй като стартираме един от съществените проекти, по които работим съвместно от доста време и който касае усъвършенстване дейностите и условията за работа на Регионалното депо за отпадъци“ – каза Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. Той заедно с областния управител Деян Димитров, председателя на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев, заместник-кметовете Добрин Добрев, Полина Иванова и Хабибе Расим, както и секретаря на Община Разград Нели Добрева присъстваха и на двете събития, обозначаващи реалният старт на проекта.

Проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград” е с обща цел да се намали количеството депонирани отпадъци на територията на общините членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Разград, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Завет, Исперих и Кубрат – чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и оползотворяване на зелените биоотпадъци чрез компостиране. Това ще бъде постигнато чрез изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, както и осигуряването на съоръжения, оборудване и техника за разделно събиране и транспортиране на зелените отпадъци. Изграждането на инсталациите ще способства за подобряване на качеството на околната среда за жителите в общините от област Разград чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините; разкриването на нови работни места, които ще са необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Общата стойност на проекта е 13 563 028,56 лв., от които 7 302 398,35 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, 1 288 658,53 лв. – национално съфинансиране, 4 971 971,68 лв. – съфинансиране от бенефициента/партньорите.

На пресконференцията ръководителят на проекта Недим Тахиров представи вече извършените дейности по реализацията на проекта. Сред тях са: подготовката на проектното предложение по ОП“Околна среда 2014-2020 г.“, подготовка и провеждане на четири обществени поръчки за възлагане на: техническа помощ, изготвяне на идейни проекти за инженеринг, доставка на мобилно оборудване на инсталациите, инвеститорски контрол и строителен надзор, както и за изпълнение на мерки за информация и комуникация.

След провеждане на обществена поръчка е сключен договор с ДЗЗД „Магиинженеринг Разград 2019“-Пазарджик на стойност 8 818 800 лв. за проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Изпълнителят в рамките на период от 330 дни трябва да изгради инсталациите и да достави договореното оборудване. Инвеститорският контрол и строителен надзор се извършва  от ДЗЗД „Надзор Разград“-София.

Първата копка бе направена днес от Кмета Денчо Бояджиев, Областния управител Деян Димитров, председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев, заместник-кмета Добрин Добрев и представителя на строителната фирма Камен Василев. Спазени бяха още два от ритуалите при стартиране на подобни проекти – г-н Димитров плисна менче с вода, а г-н Бояджиев счупи бутилка с шампанско в багера на строителната фирма.

Кметът Денчо Бояджиев пожела на строителите успешна и спорна работа в установения срок, хубаво време и добри условия за работа. Приветствие отправи и областният управител Деян Димитров, който връчи поздравителен адрес на градоначалника за старта на проекта.