С полицейско присъствие ще бъде обезпечено провеждането на богослужения в църковните храмове за предстоящия празник Цветница. В районите около църквите ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове с оглед опазване на обществения ред и съблюдаване на въведените противоепидемични мерки. Полицейските служители са снабдени с индивидуални средства за защита – маски, ръкавици и дезинфектанти.

В района на църквата „Св.Николай Чудотворец“ в Разград ще бъдат изградени четири КПП:
Кръстовището между улиците „Св. Климент“ и „Д. Хранов“
Кръстовището между улиците „В. Априлов“ и „Св.Климент“
Събирателната точка между улиците „Стефан Попилиев“, „Г.С.Раковски“, „С. Катрафилов“ и „Паисий“
Кръстовището между улиците „Антим І“ и „Г.С.Ръковски“

В храмовете ще се допускат само хора с маски. Организацията по достъпа до църквата ще се осъществява на два кръга – вътре в храма, където ще се провежда празничната литургия и отвън в двора, където ще се продават и палят свещи. Българската православна църква вече обяви, че няма да се раздават върбови клонки. Гражданите могат да си носят такива. Тези, които не желаят да присъстват на службата, а само да запалят свещи, ще имат възможност да го направят в двора на храма. За да се избегнат струпвания на хора, полицейските служители ще насочват и дават указания на посетителите по създадения ред.
Подобна организация ще бъде създадена и в районите на останалите православни храмове в региона.
ОДМВР-Разград апелира към всички граждани да се съобразяват с указанията, за да не се създават неудобства и напрежение. Редът за великденските празници ще бъде допълнително оповестен.