С пресъздаване на обичая „Къносване на булка” област Разград ще търси ново признание в националната система „Живи човешки съкровища – България”. Това стана ясно след проведеното днес онлайн заседание на назначената от областния управител Драгомир Златев Регионална експертна комисия за оценка на кандидатурата.

Обичаят се представя от групов носител – в случая Фолклорната група за турски песни и Танцовата формация към НЧ „Христо Ботев – 1931 г.” – с. Веселина, община Лозница с художествен ръководител – докторът по хореография Айше Реджеб и хореограф – Алипи Алеков.

Председател на комисията е д-р Милена Любенова от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките /БАН/, а членове: Даниела Неделчева – старши експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Разград (РЕКИЦ-Разград) и Даниела Ганчева – заместник-директор на Разградския исторически музей и етнограф.

На заседанието изнесената информация за „Къносване на булка” бе съчетана с кратко видео. След презентацията д-р Любенова подчерта, че предложената кандидатура е много силна и има сериозни шансове за успех. Сред достойнствата й са, че пресъздава жива практика, а не сценична възстановка на ритуал, който отдавна не се практикува. Предимство е също, че се обръща внимание на традициите на друга етническа общност, което е израз на толерантност и е в тон с ценностите на Европейския съюз за културно многообразие. Д-р Любенова посочи, че досието на кандидатурата е отлично изготвено, благодарение на съдействието на Даниела Неделчева от РЕКИЦ-Разград. Представителят на Института за етнология и фолклористика благодари на д-р Реджеб за дългогодишната активна и последователна работа по опазване на традициите и обичаите на етносите в Лудогорието.

Председателят на комисията обяви още, че ще бъде въведен така наречения Спешен регистър, в който ще бъдат вписвани обичаи и ритуали, които по едни или други причини са пред изчезване. – много възрастни хора обичаи и носители. Ще заработи и регистър за добри практики, в който ще бъдат записвани интересни инициативи за съхраняване на автентични обичаи и фолклор. Новите регистри ще са постоянно отворени и пред тях ще могат да кандидатстват читалища, неправителствени организации и др.

Според регламента на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ постъпилите регионални предложения се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Министъра на културата. В нея влизат представители на Министерството на културата и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Комисията определя пет номинации от цялата страна, които ще бъдат вписани в Националната система, която е част от програмата „Живи човешки съкровища“ на ЮНЕСКО.

Разград е сред областите с най-много вписани елементи в Националната представителна листа на България на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”: 2010 г. – проект „Срещнали се два буенеца – питали са” на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915”, с. Юпер, община Кубрат, 2016 г. – проект „Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци” на Народно читалище „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, община Кубрат и 2021 г. – проект „Грее капанска шевица – традиции и съвременност в творчеството на везбарката Николинка Ангелова“ на Народно читалище „Просвета 1883“ с. Гецово, община Разград.

Областният управител благодари на комисията за добре свършената работа и пожела успех на тазгодишната кандидатура.