Община Разград уведомява, че във връзка с насрочените с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България на 4 април 2021 г. избори за народни представители със Заповед № 166/09.02.2021 г. на кмета на Община Разград са образувани избирателните секции на територията на общината и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.

Секциите са общо 68, но в законовия срок преди изборния ден при наличие на необходимия по закон брой избиратели, може да се образуват и още две секции – в МБАЛ“Св. Иван Рилски“ и в Следствения арест.  39 от секциите са в общинския център, а 29 – в останалите населени места. По 3 секции има в селата: Дянково, Раковски и Ясеновец, по 2 – в Гецово и Стражец, а в останалите – по 1 секция.

В сравнение с предходните избори няма изменения както в местонахождението на избирателните секции, така и в обхвата на административните адреси, които включва всяка секция.

Заповедта на Кмета Денчо Бояджиев заедно с приложенията към нея е публикувана на интернет страницата на Община Разград. https://www.razgrad.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B7/870-%D0%B7-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5-%D0%B4-%E2%84%96-166-%D0%BE%D1%82-09-02-2021-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81e%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-2.