На 21.03 се отбелязва Световният ден на социалния работник – денят, в който се отправя признателност към хората, които работят с най-уязвимите членове на обществото, за да получават те грижа и подкрепа.
От 20-24 март Община Разград обявява седмица на отворените врати, в която всеки, който желае може да посети социалните услуги и да се запознае с материалната база и предоставените социални услуги в тях. Световният ден на социалния работник ще бъде отбелязан с богата програма в рамките на няколко дни, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
На 20.03 от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Клуба на общинската структура на Съюза на инвалидите – Разград, ул. „Хан Кубрат“ № 1, ще протече информиране и консултиране на хора с увреждания, относно права и възможности за подкрепа, промени на нормативна уредба в социалната сфера. Същия ден от 10.00 часа в Дом за стари хора (фоайе) ще се проведе съвместно мероприятие между Дом за стари хора, Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“ и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград.
На 21.03.2017 г. от 10.00 часа във фоайето на Общински културен център ще бъде открита изложба-базар на сувенири, предмети и кулинарни изкушения, изработени от потребители на социални услуги. Събраните средства ще бъдат дарени за благотворителна кауза. От 11.00 часа в конферентната зала на х-л „Лес“ започва форум „Партньорство при осъществяване на работата на социалните услуги – ДСП – РДСП- насочване на потребители, координация и сътрудничество с участието на Георги Георгиев – Председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), Кмета на Община Разград и административното ръководство на общината, ръководители на социални институции и организации.
Отново в същия ден „В час на класа“ основни училища на територията на Община Разград ще бъдат посетени от служители на „Център за обществена подкрепа“, предоставен за управление от сдружение „ЖАНЕТА“ гр. Разград.
Концерт-спектакъл, посветен на Деня на социалната работа с участието на потребители на социални услуги ще се състои на 21 март от 18.00 ч. в Общински културен център.
На 22 март отново следват няколко мероприятия за популяризиране на социалната работа и професията – социален работник: от 9.30 часа – посещение на потребители от Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно в КАТ – Областна дирекция на МВР-Разград. От 10.30 часа – посещение на потребители от Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно в НЗОК.
От 13.00 часа потребители от Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно ще посетят Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Разград, а от 14.00 часа в съвместно мероприятие между Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Домашен социален патронаж гр. Разград ще се проведе засаждане на пролетни цветя.
На 23 март от 10.00 часа в административна сграда на Областна администрация Разград на 7 ет., ст. 712 ще се проведе форум „Възможности за сътрудничество между РУ „Ангел Кънчев“ и доставчици на социални услуги в община Разград“. Инициативата е на Община Разград с участието на РУ „Ангел Кънчев“ и ръководители на социални институции и организации.
Последното събитие посветено на Световния ден на социалния работник, е на 24 март, когато от 10.00 часа специалисти „Социални дейности“ от социални институции ще посетят ДГ „Зорница“.