Окръжен съд – Разград призна за виновен подсъдимия Ш. К. за това, че като данъчно задължено лице избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери: данък върху добавената стойност в размер на 63 574.47 лева и корпоративен данък в размер на 23 424.70 лева.

В периода от 16.09.2019 г. до 30.06.2020 г. в гр. Разград, като собственик и управителна на търговско дружество, в условията на продължавано престъпление, потвърдил неистина, в подадени пред ТД на НАП – гр. Варна, офис Разград справки – декларации за данък върху добавената стойност, използвал документи с невярно съдържание – данъчни фактури, декларирал, неполучени реално, доставки на стоки и услуги по данъчни фактури, приспаднал е неследващ се данъчен кредит.

Съдът определи наказание на 60-годишния мъж от шест месеца „лишаване от свобода, като отложи изпълнението на така определеното наказание за изпитателен срок от три години.

Ш.К. е осъден да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на Финансите, сумата 86 999, 17 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва от 24.01.2023 г. до окончателното изплащане. Подсъдимият ще трябва да заплати на ОД МВР Разград 1200,10 лв. разноски на досъдебното производство, както и 3480 лева държавна такса върху гражданския иск по сметка на Окръжен съд – Разград.