Окръжен съд – Разград отхвърли искането на Окръжна прокуратура – Разград за отстраняване на П.М. от длъжност Началник на Група „Миграция“ при ОД на МВР Разград.

Припомняме, че 56-годишния мъж, заедно с още три лица, е привлечен на 15 август тази година като обвиняем по досъдебно производство.

Срещу него са повдигнати две обвинения за тежки умишлени престъпления. Според първото обвинение за времето от неустановена дата на месец февруари 2023 г. до 14.08.2023 г. в Разград, в качеството си на полицейски орган – Началник Група „Миграция при ОД на МВР Разград, в условията на продължавано престъпление, поискал и приел дар, който не му се следва, за да не извърши действие по служба – да не извърши проверка по реда на ЗЧРБ и Правилника за прилагане на ЗЧРБ на лицата, кандидатстващи за дългосрочно пребиваване и получаване на виза тип D.

За извършеното корупционно престъпление – поискан и получен дар, предвиденото наказание е от 3 до 10 години „лишаване от свобода“, глоба до 20 000 лева и лишаване от права.

На П.М.М. е повдигнато и второ обвинение, че е придобил и държал  боеприпаси, като наказанието в НК е „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Със Заповед на Министъра на МВР от 6 ноември П.М. е възстановен на длъжност Началник на Група „Миграция“ при ОД на МВР Разград.

Представителят на Окръжна прокуратура – Разград подчерта, че съображенията за депозираното искане за отстраняване от длъжност са няколко. На първо място досъдебното производство е за корупционно престъпление, извършено от П.М. в изпълнение на служебните му задължения. На 17 август спрямо обвиняемия Окръжен съд – Разград е взел мярка „задържане под стража“. Поради отпаднала опасност да се укрие или извърши друго престъпление заради отстраняването му от длъжност, с Постановление на Окръжна прокуратура-Разград от 18.10.2023 г. мярката на П.М. е изменена в по-леката „Подписка“. Представителят на държавното обвинение акцентира, че с възстановяването на работа на обвиняемия може да осуети и възпрепятства разкриването на обективната истина, както и да предприеме действия за прикриване или унищожаване на документи имащи значение за провежданото разследване,.

Адвокатът на П.М. определи искането на прокуратурата като неоснователно и неподкрепено с доказателства. Пледира, че в двумесечния период на задържане, разследващите са могли да съберат необходимите доказателства. Обясни, че кабинетът на П.М. е бил запечатан и всичко е иззето, а към момента няма данни за участие или съучастие на друг служител от МВР. Защитникът на обвиняемия поясни още, че П.М. веднага след като е възстановен работа е излязъл в платен годишен отпуск и няма намерение да се върне на работа поне докато тече досъдебното производство. Същевременно като държавен служител не може да изпълнява друга дейност, чрез която да си набавя доходи, необходими за неговата издръжка и тази на детето му, което учи във висше учебно заведение.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото и изслуша становищата на страните, прецени, че П.М. може обективно да повлияе върху разследването, предвид на заеманата длъжност, която е сравнително високо в йерархията и през него минава целия документооборот.

Съдебният състав намери, че от представено пред съда заявление е видно, че П.М. е в отпуск от деня следващ заповедта на министъра за възстановяване на длъжността до 25 януари 2024 г. Така обективно в този период предвид това, че няма да изпълнява дейностите по длъжността, няма да създаде и пречки за разследването.

Съдът прецени, че искането на прокуратурата за отстраняване от длъжност не следва да се уважава, тъй като обвиняемият ще бъде лишен от препитание и възможност да издържа детето си, което е студент. На практика от 15 август П.М. не получава трудови доходи, а уважаването на искането на прокуратурата ще накърни съществено правото му на труд и доходи.

Не на последно място съдът намери, че прокуратурата може да внася и последващи такива искания след датата на приключване на платения годишен отпуск.

Поради тези съображения съдът отхвърли искането на прокуратурата за отстраняване от длъжност на началника на Група „Миграция“ при ОД на МВР Разград.

          Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Апелативен съд-Варна в 3-дневен срок.