Окръжният съдия Светла Робева е единственият кандидат за председател на Административен съд Разград, става ясно от публикация на сайта на Висшия съдебен съвет. Съдия Робева е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и има над 25-години юридически стаж. Тя е родена в Исперих. Работила е в Районна прокуратура Разград, съдия в Районен съд- Разград, председател на Районен съд – Исперих, а към настоящия момент е съдия в наказателно отделение на Окръжен съд Разград.

До конкурса се стигна след като през март изтече вторият и по закон последен 5-годишен мандат на председателя на Административен съд Разград Ива Ковалакова – Стоева и мястото остана вакантно.